Seminář Reiki

Reiki I.

Seminář je jednodenní

Termín: 30.8. 2020 9.30 – 17.00

Cena: 1 900,- Kč

Na semináře je nutno se přihlásit předem. Zde jsou Kontakty.

Úroveň I. je zasvěcení k proudění Reiki energie, což umožní používat ho pro sebeléčení a pro léčbu dalších, jako jsou přátelé a rodina.

Tento seminář je určen všem. Nemusíte mít žádné zkušenosti ani speciální vědomosti. Mistr Reiki Učitel Vám umožní přístup k energii Reiki a učí Vás s touto energií pracovat. Během semináře sami projdete intenzivním léčením Reiki a natrvalo získáte schopnost dávat Reiki sobě i druhým. Získáte informace o Reiki, základních principech Reiki a energetickém poli člověka. Naučíte se poskytovat Reiki více způsoby a naučíte se některé techniky čištění, uzemňování a ochrany.

Dostanete manuál a certifikát.

Reiki pro děti

Podmínka: alespoň jeden z rodičů absolvoval příslušný stupeň Reiki

Termín: po dohodě

Cena: 1 500,- Kč

náplň stejná jako u Reiki I. upravená pro věkovou kategorii dětí

Na semináře je nutno se přihlásit předem. Zde jsou Kontakty.

Reiki II.

Seminář je jednodenní

Termín: podzim 2020

Cena: 2200,- Kč

Na semináře je nutno se přihlásit předem. Zde jsou Kontakty.

Tento seminář je určen absolventům semináře Reiki I., kteří chtějí učinit další krok v léčení Reiki jako je léčení na dálku či provozování vlastní praxe. Mistr Reiki Učitel Vás zasvětí do druhé úrovně Reiki, což zvýší Vaší energii, a uvede Vás do tří Reiki symbolů druhé úrovně. Naučíte se symboly používat, léčit na dálku, osvojíte si nové dovednosti v práci s energií. Seznámíte se s technikami pro automatické a opakované léčení. Naučíte se některé další techniky čištění, uzemňování a ochrany. Získáte informace k provozování vlastní odborné praxe. Během semináře sami projdete intenzivním léčením Reiki.

Dostanete manuál a certifikát.

Reiki III. + IV.

Termín: po dohodě

Cena: 15 000,- Kč

Na semináře je nutno se přihlásit předem. Zde jsou Kontakty.

Seminář je určen absolventům Reiki I. a Reiki II., kteří se rozhodnou stát se Reiki Mistrem a Učitelem, zasvěcovat druhé a pomáhat jim objevovat jejich vlastní dar Reiki.